Podkategória: Chemické látky


Bezpečnostný poradca ADR, RID, ADN a IMDG Code
Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, Slovenská republika
IČO:
43283888
Tel:
+421 902 341 031
Lékařské přístroje a dezinfekce
Politických vězňů 48, 30100 PLZEŇ, Česká republika
IČO:
25225669
Tel:
+420 603 864 348 , +420 377 424 999
Dodavatel chemických surovin s celosvětovou působností.
Lužná 716/2, 166 00 Praha 6, Česká republika
IČO:
61508195
Tel:
+420 777 947 227 , +420 233 371 850
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, NO, OV, sanácie
Zochova 4, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35864320
Tel:
0903455162 , 02/54415 729
Predaj striekacej a nitovacej techniky,farieb
ul.Kpt.Uhra 1298/1, 913 07 Nove Mesto n/Váhom, Slovenská republika
IČO:
32781296
Tel:
032/7710990 , 032/7715326