Podkategória: Stredné školy


Škola má umelecké zameranie, vychováva výtvarníka
Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO:
161551
Tel:
+421444322596
Možnosť výberu z troch študijných odborov - POS, GEO, TIS
Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, Slovenská republika
IČO:
00399817
Tel:
033/ 5521 107 , 033/ 5521 103
Profesionální výuka mladých nábytkářů
Masarykova 260, 76805 Koryčany, Česká republika
IČO:
60714581
Tel:
+420 573 376 055
štúdijné, učebné odbory, zamerané na drevo, nadstavba
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
31754104
Tel:
02/43337601 , 0917831941