Podkategória: Tlač distribúcia


Polygrafická výroba
Bajzova 11, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO:
30577225
Tel:
041/7631267
grafika, tlač ofset, digitál, kniháreň, vydavateľstvo
Krátka 17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
36045144
Tel:
048 / 470 360 , 0911 474717
vydáváme inzertní a reklamní měsíčník K-servis Cheb
Svobody 49, 350 02 Cheb, Česká republika
IČO:
18686478
Tel:
+420 776887098 , +420 359604801
Banková technika, systémy pre biznis a reklama na mieru
Brnianska 1, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
00587257
Tel:
0326502111