Podkategória: Požiarna technika


Komplexná realizácia slaboprúdových systémov
Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO:
17074860
Tel:
+421 53 4424525 , +421 53 4428773
Požiarna ochrana a bezpečnosť práce
Šulekova 17/10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO:
41600801
Tel:
0905 935 458 , 0465431494
Pracovná zdravotná služba
Ružinovská 10, 82007 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
36026999
Tel:
0918995770
Predaj, montáž a servis zabezpečovacích systémov.
Zelený Háj 17, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika
IČO:
37197452
Tel:
0918743130 , 0905403742
Služby BOZP a OPP, predaj PHP, kontroly požiarnych vodovodov
Skuteckého 30, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
44508247
Tel:
+421 48 414 70 49 , +421 917 623 747
Kamerové a zabezpečovací systémy, Bezpečnostní fólie.
Pod Švabinami 15, 31200 Plzeň, Česká republika
IČO:
14709198
Tel:
377450000 , 777022000
Kamerové a zabezpečovacie systémy.
Nemocničná 1, 02601 Dolný Kubín , Slovenská republika
IČO:
45520259
Tel:
0914267859
služby pre firmy a organizácie
SNP 37, 069 01 SNINA, Slovenská republika
IČO:
36455181
Tel:
0577580840 , 0905794297
Zabezpečovacie systémy
Várdayho 21, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO:
35919507
Tel:
0356400130 , 0905121248
Hasiace prístroje a požiarne hydranty
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
36401269
Tel:
041 4212270 , 041 4212271