Podkategória: Kurzy BOZP a PO


služby pre firmy a organizácie
SNP 37, 069 01 SNINA, Slovenská republika
IČO:
36455181
Tel:
0577580840 , 0905794297
Pracovná zdravotná služba
Ružinovská 10, 82007 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
36026999
Tel:
0918995770
Požiarna ochrana a bezpečnosť práce
Šulekova 17/10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO:
41600801
Tel:
0905 935 458 , 0465431494
Hasiace prístroje a požiarne hydranty
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
36401269
Tel:
041 4212270 , 041 4212271
certifikáty ISO 9001,14001,18001,27001 aj;TDI; koordinace BOZP
Pod třešněmi 34, 152 00 Praha 5, Česká republika
IČO:
45320276
Tel:
775365183