Podkategória: Prekladateľské a tlmočnícke služby


kadernicky salon, brazil keratin
Podzahradna 100, 82106 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
43702783
Tel:
0911423277 , 0918423277
Písomné preklady a ústne tlmočenia
Vilová 4/1024, 73535 Horní Suchá, Česká republika
IČO:
47971843
Tel:
+420776218564
preklady a tlmočenie z a do nemeckého jazyka
Záhradnícka 27, 93101 Šamorín, Slovenská republika
IČO:
33208611
Tel:
+421 907 778 900
Preklady, WWW, Grafika, Video, Multimédiá
Vrlíkova 1884/71, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO:
37376616
Tel:
044/5521323 , 0908029336
Nemecký jazyk – úradné preklady dokumentov aj na počkanie
Sputniková 17, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
41999061
Tel:
0902515935
Preklady, tlmočenie
Hlavná 90, 946 65 Vrbová nad Váhom, Slovenská republika
IČO:
44767030
Tel:
0905278800
Jazykové kurzy anglického a francúzskeho jazyka.
Škultétyho 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
44518099
Tel:
0904 966 567 , 0904 800 404
marketing, zprostředkování obchodu, tlumočení-Polsko
Dukelská 3/4, 790 01 Jeseník, Česká republika
IČO:
73099155
Tel:
+420-584 411 511 , +420-737 908 465
Překlady angličtina/čeština (i ze slovenštiny)
Zdiměřická 1437, 14900 Praha 4, Česká republika
IČO:
44322585
Tel:
+420-727927704
Preklady, účtovníctvo, kniha na meno
Lidické námestie č. 1, 04022 Košice, Slovenská republika
IČO:
40164888
Tel:
0556220306 , 0903630377
   Ďalej»