Podkategória: Odpady - zber, výkup, likvidácia


Návrhy a výroba strojů s hydraulickými systémy
Nákladní 1032, 41501 Teplice, Česká republika
IČO:
61536849
Tel:
+420 602168330 , +420 417577805
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, NO, OV, sanácie
Zochova 4, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35864320
Tel:
0903455162 , 02/54415 729
Oprávnená organizácia - zber, zhodnocovanie a recyklácia
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35979798
Tel:
+421-2-502 21 222 , +421-2-502 21 541
výroba drvičov plastov,dreva,gumy,pneumatík,papiera,káblov
Ľubovníková 24, 84107 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35758619
Tel:
02/68208093 , 0907513168