Podkategória: Ekologické služby


Bezpečnostný poradca ADR, RID, ADN a IMDG Code
Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, Slovenská republika
IČO:
43283888
Tel:
+421 902 341 031
dodávka technológie PHM,servis,vložkovanie,revízie nadrži
Hraničná 27, 04017 Košice, Slovenská republika
IČO:
36216216
Tel:
+421907923704 , +4216855818
meranie emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekcie AMS
Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO:
44415630
Tel:
+421 55 6225 111 , +421 911 250 691
beztmelé zasklievanie WEMA, kovovýroba, geologia a ekológia
Na Strži 1195/57, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO:
45802564
Tel:
+420603830343
Hydrogeologický průzkum, lnženýrskogeologický průzkum
Poznaňská 430, 18100 Praha, Česká republika
IČO:
14902079
Tel:
+420602243780 , +420222942295
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, NO, OV, sanácie
Zochova 4, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35864320
Tel:
0903455162 , 02/54415 729