Podkategória: Ekologické poradenstvo


Bezpečnostný poradca ADR, RID, ADN a IMDG Code
Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, Slovenská republika
IČO:
43283888
Tel:
+421 902 341 031
Oprávnená organizácia - zber, zhodnocovanie a recyklácia
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35979798
Tel:
+421-2-502 21 222 , +421-2-502 21 541
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, NO, OV, sanácie
Zochova 4, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
35864320
Tel:
0903455162 , 02/54415 729
Hydrogeologický průzkum, lnženýrskogeologický průzkum
Poznaňská 430, 18100 Praha, Česká republika
IČO:
14902079
Tel:
+420602243780 , +420222942295
el.sálavé-infra vykurovanie
Komenského 63, 54101 Trutnov 541 01, Česká republika
IČO:
18885560
Tel:
+420603238953
beztmelé zasklievanie WEMA, kovovýroba, geologia a ekológia
Na Strži 1195/57, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO:
45802564
Tel:
+420603830343
meranie emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekcie AMS
Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO:
44415630
Tel:
+421 55 6225 111 , +421 911 250 691
Geologický prieskum pre stavby, radónový prieskum, studne...
Strmá cesta 2, 81101 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
17404789
Tel:
+421 907 310195 , 02 54413067
montáž a predaj slnečných kolektorov (vákuových trubicových), t
Allendeho 1550/3, 059 51 Poprad, Slovenská republika
IČO:
17082315
Tel:
052/7780341 , 052/7780342
certifikáty ISO 9001,14001,18001,27001 aj;TDI; koordinace BOZP
Pod třešněmi 34, 152 00 Praha 5, Česká republika
IČO:
45320276
Tel:
775365183